Disclaimer

Bootcamp Goes publiceert op deze website teksten, afbeeldingen en andere materialen voor algemeen gebruik. Bootcamp Goes behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Bootcamp Goes spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden prijzen zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website eventueel opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bootcamp Goes nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bootcamp Goes.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bootcamp Goes, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Uw gegevens
Bootcamp Goes gaat met veel respect om met jouw gegevens. Lees hierover meer in onze privacyverklaring.

Over Bootcamp Goes

E-mail: info@bootcampgoes.nl
KvK-nummer: 71554629
BTW-nummer: NL205784173B01

Volg ons via social media!