Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bootcamp Goes verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt middels het gebruik van
ons inschrijfformulier op onze website.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Informatie over blessures of gezondheidsklachten

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Bootcamp Goes verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling;
– Verzenden van onze nieuwsbrief;
– Om je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Wij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?
Nee, Bootcamp Goes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Bootcamp Goes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een
bewaartermijn van persoonsgegevens van maximaal 5 jaar.

Delen wij persoonsgegevens met derden?
Bootcamp Goes verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Maken wij gebruik van cookies of vergelijkbare technieken?
De website van Bootcamp Goes maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bootcamp Goes. Tot slot heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar
jou of te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw
toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@bootcampgoes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouw is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
Bootcamp Goes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op met ons via info@bootcampgoes.nl.

Dit document wordt bijgewerkt indien hiertoe aanleiding is.

Versie: juni 2018

Over Bootcamp Goes

E-mail: info@bootcampgoes.nl
KvK-nummer: 71554629
BTW-nummer: NL205784173B01

Volg ons via social media!

Share on facebook
Facebook